IE Warning
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!
 
 
 

coffe_and_beansServis esspreso aparata Espresso Planet pruža “tehničku podršku” svojim klijentima. Ukoliko je potrebno rešićemo probleme zajedno sa klijentom, uz obostrano zadovoljstvo. Postoje situacije u kojma klijent nije u mogućnosti da razume poruku sa ekrana espresso aparata,  zatim ne zna da rukuje sa istim, u takvim situacijama Vam je na raspolaganju tehnička podrška Espresso Planet servisa.

Espresso Planet